Województwo śląskie – dane o regionie i historii gospodarczej

 

Dane i historia o regionie - ŚląskWojewództwo śląskie znajduje się w południowej części Polski, granicząc z Czechami. Jest on zlokalizowane na historycznych terenach Górnego śląska w części wschodniej oraz Małopolski w części zachodniej. Zajmuje powierzchnię 12 333,09 km², na której żyje około 4,6 miliona osób, co powoduje, że jest to województwo największym zaludnieniu i również urbanizacji. Głównym miastem są Katowice, które są najludniejsze, inne duże miasta to: Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy.

Dzisiaj województwo śląskie jest w szczególności kojarzone z przemysłem górniczym i hutniczym, chociaż struktura gospodarcza regionu wskazuje na duży udział usług, a malejący górnictwa i hutnictwa. Region od wieków związany był z wydobyciem – już w czasach starożytnych znajdowały się tutaj kopalnie srebra, rud żelaza, ołowiu, także liczne kuźnie. Niemniej aż do wieku XVIII tereny obecnego województwa śląskiego miały charakter rolniczy. Dopiero rewolucja przemysłowa XIX wieku odmieniła ich w wizerunek. Znaczna industrializacja powiązana była także z rozbudową sieci kolejowych, co przyczyniło się też do zwiększenia liczby ludności przybywającej tu w celu pracy. Nadal duże znaczenie miało rolnictwo w mniej zurbanizowanych obszarach. Przemysł górniczy i hutniczy rozwijał się aż do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Dzisiaj województwo śląskie to nowoczesny obszar przyciągający inwestorów z licznych sektorów i dający im szerokie możliwości rozwoju w różnych kierunkach.