Organy wsparcia biznesu w województwie śląskim

 

Baza Instytucji Wspierających firmyWojewództwo śląskie udostępnia przedsiębiorcom możliwość kontaktu z wieloma instytucjami gospodarczymi, których zadaniem jest wsparcie biznesu, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

Ich głównym zadaniem jest oferowanie profesjonalnej pomocy w formie doradztwa, konsultingu, usług finansowych, w tym udzielania preferencyjnych pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, świadczenie usług szkoleniowych, usług informacyjnych podstawowych i specjalistycznych, także wsparcia w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

  • Agencja Rozwoju Regionalnego – www.arrsa.pl

  • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego – www.garr.pl

  • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości – www.gapp.pl

  • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – www.ir.katowice.pl

  • Regionalna Izba Gospodarcza – rig.katowice.pl

  • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu – www.cci.pl

  • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – www.scp-slask.pl

  • Regionalny Fundusz Poręczeniowy – www.rfp.pl

  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – www.arr.czestochowa.pl

  • Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – www.cirzem.pl

Więcej informacji dotyczących działalności powyższych instytucji można znaleźć na ich stronach internetowych.